Standupper

Icon

The freedom to write.

“Balita” (news) by Asin and Gloc-9

The first two songs on the queue when I turned to iTunes DJ in the Playlist section of my iTunes were “Peace Man” by Bamboo and “Balita” by Asin.  Both songs are insightful, especially “Balita”.

The Balita was revived and remixed by the hiphop group Gloc-9.  Below are the lyrics of both the original and the revival remix of the song.

I translated them in English for those who do not understand Tagalog.  Some part of my translation may be shoddy; if you see some, please suggest a better one.

Balita

by Asin

Chorus:

Lapit mga kaibigan at makinig kayo
ako’y may dala dalang balita galing sa bayan ko
nais kong ipamahagi ang mga kwento at
ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako

I
Ang lupang pinanggalingan ko’y may bahid ng dugo
may mga lorong di makalipad nasa hawlang ginto
may mga puno walang dahon
mga pusong di makakibo
sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako

II
Mula ng makita ko ang lupang ito
nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao
ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago,
ngayon ang puso’y may takot sa lupang ipinangako
(Repeat chorus)

III
Dati rati ang mga bukid ay kulay ginto
dati rati’y ang mga ibon sinlaya ng tao
dati rati ay katahimikan, ang musikang nagpapatulog

sa mga batang walang muwang sa mundo

IV
Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo
patakan n’yo ng luha ang apoy sa kanyang puso
dinggin n’yo ang mga sigaw ng mga puso
ng taong una n’yong dadamhing kabilang sa inyo

V
Duul mga kaigsuunan nugpaminaw kamo
duna koy dala nga mga balita gikan sa banwa ko
gusto ko nga i pahibalo ang mga istorya

nga nagagahitabu sa banwagisa na to

(English translation)

Balita (news)

by Asin

Chorus:

Come near friends and listen

I have a news from my town

I’d like to share stories

and events happening on the promise land [Mindanao, one of the three major islands of the Philippines]

I

The land where I was born has a tinge of blood

There are parrots that cannot fly inside the golden cage

Trees without leaves

Heart that cannot speak

Because of the happenings in the promise land

II

Since I become aware of this land

I have also seen the small fire in the heart of men

Fueled by corruption until it grows

Now, the hearts in the promise land have fear

(Repeat chorus)

III
Before, the rice fields were golden

The birds were as free as men

There were peace

And music that made innocent children sleep

IV

Now, the promise land is beseeching

For you to drop a tear on the flame in the heart

Hear the cries of the heart

of the man whom you’ll first feel who is a part of you

V

(same as I)

Balita (revival remix)

by Gloc-9

LAPIT MGA KAIBIGAN AT MAKINIG KAYO
AKO’Y MAY DALA DALANG BALITA GALING SA BAYAN KO
NAIS KONG IPAMAHAGI ANG MGA KWENTO
AT MGA PANGYAYARING NAGAGANAP SA LUPANG PINANGAKO.

AKO AY PILIPINO SA ISIP AT SA GAWA
NGUNIT BAKIT MGA PINUNO PURO LAMANG SALITA
ISANG GOBYERNO NA KAYANG SIKMURAIN AT MAGTAWANAN
MAY PAMILYANG KUMAKAIN NA KULANG SA DALAWANG
BESES SA ISANG ARAW MINSAN WALA PANG PANG LUGAW
BAKIT GANITO KABABAW ISANG PAGKAING NILANGAW
ANG DADAMPUTIN AT KAKAININ NG BATANG GUTOM
ALAM BA NG MGA HUSGADO AT LAHAT NG HUKOM
NA MERONG MAS MASAHOL PA SA HATOL NA KAMATAYAN
YAN AY IKA’Y MAGING MAHIRAP SA SARILI MONG BAYAN
MGA BATA NA ANG DAPAT NA GINAGAWA’Y MAGLARO
BAGKUS AY AGOS NG PAWIS AT MAGBANAT NG BUTO
UPANG KUMITA NG ILANG PIRASONG PISONG MADUNGIS
KALYO SA KAMAY AT PAA NA MANHID SA MATULIS
HINDI MANIKA ANG HAWAK NG KANYANG MUMUNTING BRASO
BAGKUS ISANG TAONG GULANG NYANG KAPATID AT MAY BASO SA HARAPAN
NA NAGBABAKASAKALING LAGYAN BARYANG PAMBILI NG TINAPAY NA PANG LAMAN SA TIYAN
MGA PINUNONG BAGO MAMATAY AT MAGKASAKIT
SA SARAP NG BUHAY SAKIN KAYO AY MAKINIG.

DUUL MGA KAIGSUUNAN UGPAMI NAW KAMO
DUNA KOY DALA NGA MGA BALITA GIKAN SA BANWA KO
GUSTO KO NGA IPAHIBALO ANG MGA ISTORYA
NA NAGA GAHITABO SA BANWA GISAAD NA TO
MGA BAKAL NA DUMUDURA NG APOY AT NG TINGGA
TANGAN TANGAN AT BALOT NAKASUOT NG PANG DIGMA
BAKIT DI MAPAG TUGMA ANG MAYAMAN AT DUKHA
SA PANANAW ANG KAPALIT AY HAPIS AT PAG LULUKSA
PARE-PAREHONG SUNDALO MUSLIM MAN O KRISTYANO
ILAN MAN ANG MASAWI DI MO ALAM SINONG PANALO
WALANG PANALO DAHIL SA HULI TAYO ANG TALO
PINOY ANG NASA LOOB NG ATAUL NA SINARADO
YAN BA TALAGA ANG SUMPA DITO SA LUPANG
PINANGAKO RESPETO’T PAGMAMAHALAN AY PILIT NA TINATAGO
LAWIN HINDI MAKA DAPO MAY PAKPAK NA LIMITADO
AT NAKA KULONG SA SELDANG MAY WALANG SUSING KANDADO
KAYLAN KAYA MATATAPOS ANG PAG AGOS NG DUGO
AT ANG KAPAYAPAAY MAHAWAKAN NG BUONG BUO
YAN BA ANG KWENTO O TANONG NA PILIT NA HUMAHAWI
SA BAWAT TAONG BAHAGI NG WATAWAT NA HINABI

DUUL MGA KAIGSUUNAN UGPAMI NAW KAMO
DUNA KOY DALA NGA MGA BALITA GIKAN SA BANWA KO
GUSTO KO NGA IPAHIBALO ANG MGA ISTORYA
NA NAGA GAHITABO SA BANWA GISAAD NA TO

LAPIT MGA KAIBIGAN AT MAKINIG KAYO..

(English translation

Balita (revival remix)

by Gloc-9

Come near friends and listen

I have a news from my town

I’d like to share stories

and events happening on the promise land [Mindanao, one of the three major islands of the Philippines]

I am a Filipino in mind and in work

But why the leaders don’t keep promises

A government that can be indifferent and can guffaw

to a family which eats only once a day

and sometimes doesn’t have even a rice porridge

Why is this so absurd that a hungry child eats spoiled food

Do all the justices and judges know that being deprived

in your own country is worse than the death penalty

Children who should have been playing but instead

sweating from working hard to earn smudged coins

Callous on their hands and feet made them numb from pointed objects

It is not a doll which a one-year old child’s small hands are holding

but a cup in front of her hoping for alms to buy bread

To the leaders, before you get sick and die of your pleasurable life,

listen to me

Come near friends and listen

I have a news from my town

I’d like to share stories

and events happening on the promise land [Mindanao, one of the three major islands of the Philippines]

Metals that spit fire and lead

is held by one who wears war uniform

Why the rich and poor cannot be joined together

In opinion, th result is despair and mourning

All are soldiers whether muslims or christians

Even how many die, the victor cannot be known

Nobody wins because at the end we all are the losers

The one in the closed casket is a Filipino

Is that really the curse here on the promise land

Respect and love are being hidden insistently

A hawk with bridled wings cannot alight

and incarcerated in a prison cell with a keyless lock

When will the stream of blood end

and the peace can be held wholly

Is that the story or the question

that is jostling insistently

to each person part of the knitted flag

Come near friends and listen…

Advertisements

Filed under: Music, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: